© 2016 by AccountPro. Všechna práva vyhrazena.
Účetnictví

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

Zpracováváme podvojné účetnictví, daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) a agendy související. Jedná se o vedení standardního účetnictví dle platných norem. Nabízíme komplexní služby v oblasti účetnictví.

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí

 • předání měsíčního (čtvrtletního) výkazu zisků a ztrát a rozvahy

 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur

 • zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání a povinných příloh

 • zpracování směrnic

 • zastupování na úřadech

DAŇOVÁ EVIDENCE

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí

 • předání měsíčního (čtvrtletního) přehledu o hospodářském výsledku a majetku

 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur

 • zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání

 • zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu

 • zpracování směrnic

 • zastupování na úřadech