© 2016 by AccountPro. Všechna práva vyhrazena.

Zpracování mezd
Nabízíme komplexní služby v oblasti mzdového účetnictví a personalistiky
Daně
Pro své klienty zajišťujeme komplexní daňový servis, tzn. zpracování
veškerých daňových přiznání, účetních dokladů, vedení evidence
pohledávek a vyhotovení uzávěrek dle požadavků zákazníka.
Vedení účetnictví
Zpracováváme podvojné účetnictví, daňovou evidenci (dříve jednoduché
účetnictví) a agendy související.
Pohoda on-line
Nabízíme Vám vedení účetnictví nebo daňové evidence na software
od firmy Stormware a prostřednictvím serverového přístupu ovládat
Vaše účetnictví bez jakéhokoli omezení.
Due diligence
Audit účetní závěrky dle legislativního rámce České republiky. Tato služba
může být zaměřena na celou bilanci společnosti, nebo
se může týkat pouze vybraných oblastí.